Congres op locatie
21e PPS Congres 'De blik vooruit'
Een beter letselschadeproces; een betere toekomst

De mens als leermeester: de betekenis van (Gelijk)waardig Herstel

Spreker
Laurentien van Oranje, Co-founder & director - number 5 foundation
Locatie/zaal
Datum
Tijden
-

Samen met de gedupeerde ouders en inmiddels heel veel anderen ontwikkelde Laurentien vanuit haar foundation een vernieuwende aanpak voor het herstel en de schadevergoeding van de kindertoeslagenaffaire. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij die vernieuwende aanpak voor het herstel en schadevergoeding van de kindertoeslagenaffaire? Waarom zijn deze nodig in deze ongekende situatie? Op welke manier zijn de mensen om wie het gaat de leermeesters van de aanpak? Wat is de relevantie ervan voor de gangbare letselschade-aanpak?