20e PPS CONGRES
'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...'
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk

Locatie/zaal
Tijden
-
-

Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheidsrecht? Dient de aansprakelijkheidsverzekeraar in letselschadezaken de gemiste zwarte inkomsten te compenseren? Diezelfde verzekeraar die aan allerlei 'compliance' wetgeving is gebonden en van wie wordt verlangd het juiste voorbeeld te geven en te doen wat maatschappelijk correct en integer is. Is het één eigenlijk wel in overeenstemming met het ander? Is het maatschappelijk aanvaardbaar dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed? Tijd om elkaar de spiegel voor te houden?!