Congres op locatie
20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

mr. Diederik Wachter

Senior-rechter
Rechtbank Midden-Nederland

Oud-voorzitter, Commissie Register Letselschade

- uur | 11. Copraloods