Congres op locatie
21e PPS Congres 'De blik vooruit'
Een beter letselschadeproces; een betere toekomst

drs. Iris Becx

Promovenda
Vrije Universiteit Amsterdam

Iris doet haar promotieonderzoek naar de behoeften van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen in schadevergoedingsregelingen, en welke elementen in die procedures bevorderlijk kunnen zijn voor het herstel van slachtoffers. Ook kijkt ze naar de rol van juridische professionals zoals advocaten en verzekeraars, en het belang van contact tussen betrokkenen na een ongeval.

Iris doet promotieonderzoek naar de behoeften aan slachtoffers van criminaliteit en verkeersongevallen in een procedure om te verdedigen, en welke elementen in de procedure herstelbevorderend kunnen werken voor slachtoffers. Daarbij kijken ze ook naar de rol van juridische professionals zoals belangenbehartigers en verzekeraars, en het belang van contact tussen betrokkenen na een ongeval.

Persoonlijke informatie
Iris Becx deed een bachelor Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en volgde een master Victimology and Criminal Justice aan Tilburg University, waar ze in 2017 afstudeerde. Daarnaast is ze actief als buurtbemiddelaar.

Iris Becx volgde de bachelor Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en daarna de master Victimology and Criminal Justice aan de Universiteit van Tilburg, waar zij in 2017 afstudeerde. Ze is ook actief als buurtbemiddelaar.

- uur | 13. Stoomerij
- uur | 13. Stoomerij