Congres op locatie
20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

drs. Vréneli Stadelmaier

Directeur
SheConsult
- uur | 11. Copraloods