Congres op locatie
21e PPS Congres 'De blik vooruit'
Een beter letselschadeproces; een betere toekomst

prof. mr. Siewert Lindenbergh

Hoogleraar privaatrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam

en Advocaat-generaal, Hoge Raad der Nederlanden

- uur | 11. Copraloods