Congres op locatie
20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

ir. Geeke Feiter-van Heuvelen

Directeur
Verbond van Verzekeraars
- uur | 11. Copraloods