Congres op locatie
22e PPS Congres 'Balans in belangen'
Hoe te handelen in het belang van de benadeelden

Programma

vrijdag 27 september 2024

-
Ontvangst, registratie
-
Naar de plenaire zaal
-
Opening door de dagvoorzitter

Met zijn enthousiasme, een kritische noot, humor en scherpte leidt Roelof de dag in goede banen. Zijn motto: “Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe beter je je boodschap kunt overdragen.”

Spreker
Roelof Hemmen, Presentator, gespreksleider - Roelof Hemmen Presentatie
-
Stappen in samenwerking

Geeke Feiter gaat met Roelof Hemmen in gesprek over de wijze waarop verzekeraars slachtoffers kunnen ondersteunen in wat voor hen belangrijk is en wat dat betekent voor de wijze van schadeafhandeling. Een goede samenwerking tussen professionals is hierbij van belang, maar in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Hoe kunnen we komen tot een schadeafhandeling waarin alle partijen samenwerken met het slachtoffer en inzetten op wat slachtoffers belangrijk vinden in de schadeafhandeling?

Ook gaat Geeke in op het belang van kwaliteit en professionaliteit in de keten en de ideeën die er zijn om daar verdere stappen in te zetten.

Spreker
ir. Geeke Feiter-van Heuvelen, Directeur - Verbond van Verzekeraars
-
Personenschade vergoeden anno 2024: normeringstendens zet klassieke uitgangspunten onder druk

Ton Hartlief ziet dat de klassieke uitgangspunten ‘volledig’ en ‘concreet’ bij vergoeding van personenschade onder druk staan. Ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht zoals het onderzoek van Hebly/Lindenbergh in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak en de gang van zaken bij aardbevingsschade en bij massaschade, maar ook de ontwikkelingen buiten het aansprakelijkheidsrecht zoals bij de toeslagenaffaire hebben hun weerslag op de afwikkeling van personenschade. Maar tegen welke prijs gaan we van ‘volledig’ en ‘concreet’ naar ‘efficiënt’ en ‘snel’?

Spreker
prof. mr. Ton Hartlief, Hoogleraar Privaatrecht - Universiteit Maastricht
-
Pauze
-
Naar de plenaire zaal
-
AI: een gesprek waard?

Generatieve AI ontwikkelt zich met ongekende snelheid. De kansen van toepassingen zoals ChatGPT lijken eindeloos, maar dat geldt ook voor de gevaren. Hoe brengen we risico's en de kansen in balans? Kunnen we ongeremd experimenteren of moeten we deze technologie reguleren? Bart van der Sloot schrijft hierover in zijn nieuwste boek ‘Regulating the Synthetic Society’ en gaat onder leiding van Roelof Hemmen in gesprek met Mark van Dijk en Gert-Jan Mijnen die beiden in hun eigen praktijk al ervaring hebben met AI in de letselschadebranche.

Spreker
dr. Bart van der Sloot, Senior onderzoeker - Tilburg University
Mark van Dijk, Adviseur innovatie - Flyct
mr. Gert-Jan Mijnen, Senior manager - Nationale-Nederlanden
-
Kwaliteit voorop!
Spreker
mr. Rosa Jansen MPA, Voorzitter Raad van Bestuur, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling - Slachtofferhulp Nederland
prof. mr. dr. Rianka Rijnhout, Hoogleraar Instituties, conflictoplossing en privaatrecht, Molengraaff Inst. voor Privaatrecht - Universiteit Utrecht
prof. dr. mr. Willem van Boom, Hoogleraar Burgerlijk Recht - Radboud Universiteit Nijmegen
-
Netwerklunch
-
Naar de parallelsessies
-
Parallelsessies - Ronde 1
Sessie 1. Experience- en innovatieplein

Verschillende innovatieve partijen laten je als deelnemer zélf ervaren hoe het is om een hulpmiddel nodig te hebben, of dit te gebruiken. En dat voorkomen beter is dan genezen, ontdek je zelf door in de rijsimulator de impact van afleiding te ervaren.

 1. Rij jij veilig?
  Vias academy

De rijsimulator maakt het mogelijk om echte rijomstandigheden na te bootsen en de risico's en gevaren in het verkeer te benadrukken. Neem plaats achter het stuur en ervaar het zelf! Vias academy biedt oplossingen gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid.

 1. Innovatief herstel bij rug- en nekklachten
  DBC - Geluk bij een ongeval

Is de snelle inzet van een hersteltraject bij dreigend langdurige rug- en nekklachten innovatief? Ja, want de effecten zijn groot én de innovaties staan niet stil. Zo is virtual reality (VR) een uitstekend hulpmiddel bij het oplossen van (lage) rug- en nekklachten. VR leidt af, daagt uit en is veilig onder begeleiding en thuis te doen. We dagen je in onze stand uit om de VR te ervaren en om een oog- en balansparcours te doen. Er valt iets te winnen!

 1. Weer in balans

  Trivium advies

Als je door een ongeluk niet meer kan lopen is dat enorm ingrijpend. Een cliënt van Trivium advies deelt haar verhaal hoe zij eindelijk weer de balans heeft gevonden in haar leven. Wat is er mogelijk met hulp(middelen)?

 1. Met zorg hulp verzorgen

  MetZorg

Geen mens, situatie of beperking is hetzelfde. Hoe vind je samen met alle betrokken partijen de (maatwerk) oplossing? En welke hulpmiddelen passen daarbij? Ton Kolkman van MetZorg deelt graag zijn ervaringen. Ook krijg je de mogelijkheid zelf een aangepaste fiets te gebruiken.

 1. Ondersteuning met apps
  AKC

 2. Past jou dit middel?
  Focal Meditech

 3. Muzieum

 4. JVG Trainingscentrum

 5. Experiencedata

Sessie 2. Fraude

Wat doe je bij een vermoeden van fraude? De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is inmiddels niet meer van toepassing en de AVG is bij fraudeonderzoek ook een beperkende factor. Wanneer kan je als verzekeraar nog wel overgaan tot persoonlijk onderzoek en welke consequenties kunnen verbonden worden aan de uitkomsten van dat onderzoek? Verder gaan Petra en Chris in op recente rechtspraak over misstanden in de letselschadebranche.

Spreker
mr. Chris van Dijk, Partner, Advocaat, Mediator - Kennedy Van der Laan N.V.
mr. Petra Oskam, Partner, Advocaat - Kennedy Van der Laan N.V.
Sessie 3. Zakelijk flirten

Hoge hakken? Zwoele blikken? En een intiem rendez-vous in het bedrijfsrestaurant…

Het ligt een tikje anders: zakelijk flirten gaat over je gunfactor, over verbinden en over sprankelende, goede relaties. Het maakt dat je je zaken makkelijker voor elkaar krijgt: het vertrouwen van een client, onderhandelen, samenwerken of een goede sfeer in je team.

Spreker
Mirjam Wiersma, Trainer/coach Zakelijk flirten - Helemaal Jij
Sessie 4. Contact; belangrijk voor slachtoffer én veroorzaker!

Het is geen onbekend verschijnsel in de verkeersaansprakelijkheidspraktijk: slachtoffers die hun verontwaardiging uiten over het feit dat de ongevalsveroorzaker nooit iets van zich heeft laten horen. Recent onderzoek naar ervaringen van veroorzakers laat zien dat ook bij hen een behoefte aan contact kan leven. Dat kan de ongevalsbetrokkenen helpen in de verwerking van de ongevalservaring. De sprekers, alle drie betrokken bij het project ‘Herstelbemiddeling’ van De Letselschade Raad, illustreren aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe waardevol contact kan zijn en hoe letselschadeprofessionals hierin een rol kunnen spelen. Want er is een wereld te winnen met het stimuleren van slachtoffer-veroorzakercontact.

Spreker
mr. dr. Femke Ruitenbeek-Bart, Universitair docent - Erasmus Universiteit Rotterdam
Nathalie de la Cousine, Perspectief Herstelbemiddeling
drs. Pauline Verhoeven, senior Beleidsmedewerker - De Letselschade Raad
mr. Astrid Diepersloot, Juridisch medewerker - ARAG SE
Algemeen Erik Brassien, Bemiddelaar - Perspectief Herstelbemiddeling
Sessie 5. Getuigenbewijs

Hoe goed zijn herinneringen van getuigen? Allerlei factoren kunnen de accuraatheid van getuigenverklaringen aantasten. Welke vervormingen kunnen ontstaan en zorgen voor een minder accuraat beeld van de werkelijkheid? Dit alles heeft te maken met de wijze waarop mensen waarnemen en hoe de getuigen dit in hun geheugen opslaan en verwerken. Maar ook de omstandigheden, de tijdsduur en de beïnvloeding van getuigen van buitenaf spelen een rol.

Spreker
prof. mr. dr. Eric Rassin, Hoogleraar Psychologie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Sessie 6. PTSS

Mensen die een schokkende gebeurtenis in hun leven niet of nauwelijks kunnen verwerken, krijgen vaak last van allerlei klachten. Zoals herbeleving, nachtmerries en/of gevoelens van angst en vervreemding. Wanneer spreken we bij deze klachten van PTSS en hoe ga je om met een cliënt die deze klachten heeft? Het is van belang om te weten waar je op moet letten bij deze stoornis én welke specifieke juridische aandachtspunten er aan de orde kunnen zijn.

Spreker
mr. Anne Ruth Shiboleth NIVRE-re, Letselschadejurist, mede-eigenaar - Drive Letselschade
Marijke Uithol, GZ- psycholoog NIP | Kinder- & Jeugd | EMDR-therapeut Europe Practitioner - Psychologiepraktijk Marijke Uithol
Sessie 7. Effectief communiceren met je tegenpool

Soms loopt een gesprek niet zoals je verwacht. Er is niets terechtgekomen van wat je je had voorgenomen te bespreken omdat het gesprek een vervelende of onverwachte wending kreeg. Je collega, of je client ligt dwars en daar baal je van. Je bent teleurgesteld, of misschien zelfs wel boos. Hoe moet dat nu verder?

Judith geeft je op haar eigen nuchtere en zeer inspirerende wijze handvatten om meer inzicht in dergelijke situaties te krijgen. Meer inzicht in je eigen belangen en die van de ander. Dat helpt om de balans terug te vinden!

Spreker
mr. Judith Bos, Internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze communicatie, MfN-registermediator, jurist - Accent Mediation Groningen
Sessie 8. Actualiteiten secundaire aansprakelijkheid

Steeds vaker worden partijen aangesproken tot vergoeding van schade die primair door een ander is veroorzaakt. Zo’n ‘secundaire partij’ wordt dan verweten het schadeveroorzakende handelen van de primaire partij niet voorkomen te hebben. Een bekend voorbeeld is het schietincident in Alphen aan den Rijn, waarbij de politie tot aan de Hoge Raad aansprakelijk werd gesteld voor het verstrekken van de wapenvergunning. Actuele secundaire aansprakelijkheidsvragen spelen bij bijvoorbeeld diverse (drillrap)gerelateerde steekincidenten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontsnapte en (vervolgens) schadeveroorzakende TBS-ers.

Kirsten gaat aan de hand van de actualiteit nader in op de definitie van secundaire aansprakelijkheid en geeft tips hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Spreker
mr. dr. Kirsten Maes, Advocaat - Van Benthem & Keulen B.V.
-
Pauze en wisseling parallelsessies
-
Parallelsessies - Ronde 2
Sessie 1. Experience- en innovatieplein

Verschillende innovatieve partijen laten je als deelnemer zélf ervaren hoe het is om een hulpmiddel nodig te hebben, of dit te gebruiken. En dat voorkomen beter is dan genezen, ontdek je zelf door in de rijsimulator de impact van afleiding te ervaren.

 1. Rij jij veilig?
  Vias academy

De rijsimulator maakt het mogelijk om echte rijomstandigheden na te bootsen en de risico's en gevaren in het verkeer te benadrukken. Neem plaats achter het stuur en ervaar het zelf! Vias academy biedt oplossingen gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid.

 1. Innovatief herstel bij rug- en nekklachten
  DBC - Geluk bij een ongeval

Is de snelle inzet van een hersteltraject bij dreigend langdurige rug- en nekklachten innovatief? Ja, want de effecten zijn groot én de innovaties staan niet stil. Zo is virtual reality (VR) een uitstekend hulpmiddel bij het oplossen van (lage) rug- en nekklachten. VR leidt af, daagt uit en is veilig onder begeleiding en thuis te doen. We dagen je in onze stand uit om de VR te ervaren en om een oog- en balansparcours te doen. Er valt iets te winnen!

 1. Weer in balans

  Trivium advies

Als je door een ongeluk niet meer kan lopen is dat enorm ingrijpend. Een cliënt van Trivium advies deelt haar verhaal hoe zij eindelijk weer de balans heeft gevonden in haar leven. Wat is er mogelijk met hulp(middelen)?

 1. Met zorg hulp verzorgen

  MetZorg

Geen mens, situatie of beperking is hetzelfde. Hoe vind je samen met alle betrokken partijen de (maatwerk) oplossing? En welke hulpmiddelen passen daarbij? Ton Kolkman van MetZorg deelt graag zijn ervaringen. Ook krijg je de mogelijkheid zelf een aangepaste fiets te gebruiken.

 1. Ondersteuning met apps
  AKC

 2. Past jou dit middel?
  Focal Meditech

 3. Muzieum

 4. JVG Trainingscentrum

 5. Experiencedata

Sessie 2. Fraude

Wat doe je bij een vermoeden van fraude? De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is inmiddels niet meer van toepassing en de AVG is bij fraudeonderzoek ook een beperkende factor. Wanneer kan je als verzekeraar nog wel overgaan tot persoonlijk onderzoek en welke consequenties kunnen verbonden worden aan de uitkomsten van dat onderzoek? Verder gaan Petra en Chris in op recente rechtspraak over misstanden in de letselschadebranche.

Spreker
mr. Chris van Dijk, Partner, Advocaat, Mediator - Kennedy Van der Laan N.V.
mr. Petra Oskam, Partner, Advocaat - Kennedy Van der Laan N.V.
Sessie 3. Zakelijk flirten

Hoge hakken? Zwoele blikken? En een intiem rendez-vous in het bedrijfsrestaurant…

Het ligt een tikje anders: zakelijk flirten gaat over je gunfactor, over verbinden en over sprankelende, goede relaties. Het maakt dat je je zaken makkelijker voor elkaar krijgt: het vertrouwen van een client, onderhandelen, samenwerken of een goede sfeer in je team.

Spreker
Mirjam Wiersma, Trainer/coach Zakelijk flirten - Helemaal Jij
Sessie 4. Contact; belangrijk voor slachtoffer én veroorzaker!

Het is geen onbekend verschijnsel in de verkeersaansprakelijkheidspraktijk: slachtoffers die hun verontwaardiging uiten over het feit dat de ongevalsveroorzaker nooit iets van zich heeft laten horen. Recent onderzoek naar ervaringen van veroorzakers laat zien dat ook bij hen een behoefte aan contact kan leven. Dat kan de ongevalsbetrokkenen helpen in de verwerking van de ongevalservaring. De sprekers, alle drie betrokken bij het project ‘Herstelbemiddeling’ van De Letselschade Raad, illustreren aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe waardevol contact kan zijn en hoe letselschadeprofessionals hierin een rol kunnen spelen. Want er is een wereld te winnen met het stimuleren van slachtoffer-veroorzakercontact.

Spreker
mr. dr. Femke Ruitenbeek-Bart, Universitair docent - Erasmus Universiteit Rotterdam
Nathalie de la Cousine, Perspectief Herstelbemiddeling
drs. Pauline Verhoeven, senior Beleidsmedewerker - De Letselschade Raad
mr. Astrid Diepersloot, Juridisch medewerker - ARAG SE
Algemeen Erik Brassien, Bemiddelaar - Perspectief Herstelbemiddeling
Sessie 5. Getuigenbewijs

Hoe goed zijn herinneringen van getuigen? Allerlei factoren kunnen de accuraatheid van getuigenverklaringen aantasten. Welke vervormingen kunnen ontstaan en zorgen voor een minder accuraat beeld van de werkelijkheid? Dit alles heeft te maken met de wijze waarop mensen waarnemen en hoe de getuigen dit in hun geheugen opslaan en verwerken. Maar ook de omstandigheden, de tijdsduur en de beïnvloeding van getuigen van buitenaf spelen een rol.

Spreker
prof. mr. dr. Eric Rassin, Hoogleraar Psychologie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Sessie 6. PTSS

Mensen die een schokkende gebeurtenis in hun leven niet of nauwelijks kunnen verwerken, krijgen vaak last van allerlei klachten. Zoals herbeleving, nachtmerries en/of gevoelens van angst en vervreemding. Wanneer spreken we bij deze klachten van PTSS en hoe ga je om met een cliënt die deze klachten heeft? Het is van belang om te weten waar je op moet letten bij deze stoornis én welke specifieke juridische aandachtspunten er aan de orde kunnen zijn.

Spreker
mr. Anne Ruth Shiboleth NIVRE-re, Letselschadejurist, mede-eigenaar - Drive Letselschade
Marijke Uithol, GZ- psycholoog NIP | Kinder- & Jeugd | EMDR-therapeut Europe Practitioner - Psychologiepraktijk Marijke Uithol
Sessie 7. Effectief communiceren met je tegenpool

Soms loopt een gesprek niet zoals je verwacht. Er is niets terechtgekomen van wat je je had voorgenomen te bespreken omdat het gesprek een vervelende of onverwachte wending kreeg. Je collega, of je client ligt dwars en daar baal je van. Je bent teleurgesteld, of misschien zelfs wel boos. Hoe moet dat nu verder?

Judith geeft je op haar eigen nuchtere en zeer inspirerende wijze handvatten om meer inzicht in dergelijke situaties te krijgen. Meer inzicht in je eigen belangen en die van de ander. Dat helpt om de balans terug te vinden!

Spreker
mr. Judith Bos, Internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze communicatie, MfN-registermediator, jurist - Accent Mediation Groningen
Sessie 8. Actualiteiten secundaire aansprakelijkheid

Steeds vaker worden partijen aangesproken tot vergoeding van schade die primair door een ander is veroorzaakt. Zo’n ‘secundaire partij’ wordt dan verweten het schadeveroorzakende handelen van de primaire partij niet voorkomen te hebben. Een bekend voorbeeld is het schietincident in Alphen aan den Rijn, waarbij de politie tot aan de Hoge Raad aansprakelijk werd gesteld voor het verstrekken van de wapenvergunning. Actuele secundaire aansprakelijkheidsvragen spelen bij bijvoorbeeld diverse (drillrap)gerelateerde steekincidenten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontsnapte en (vervolgens) schadeveroorzakende TBS-ers.

Kirsten gaat aan de hand van de actualiteit nader in op de definitie van secundaire aansprakelijkheid en geeft tips hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Spreker
mr. dr. Kirsten Maes, Advocaat - Van Benthem & Keulen B.V.
-
Terug naar de plenaire zaal
-
Ai... Balans in je brein!

Paul Smit studeerde af op ‘de evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef 14 boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. In zijn afsluiting van de dag geeft hij zijn visie op hoe AI ons kan ondersteunen om ons werk te vereenvoudigen en de werkdruk te verlichten. Wat steeds belangrijker gaat worden, zijn onze typisch menselijke eigenschappen, zoals het ervaren van verbinding en vertrouwen, onze wendbaarheid en het ervaren van werkplezier. Met zijn unieke combinatie van humor, interactie en neurowetenschappelijke inzichten, geeft Paul een inkijk in AI & ons brein.

Spreker
Paul Smit, Filosoof en cabaretier - Folkerts & Smit
-
Afsluiting door de dagvoorzitter
Spreker
Roelof Hemmen, Presentator, gespreksleider - Roelof Hemmen Presentatie
-
Netwerkborrel