Congres op locatie
20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

prof. mr. dr. Rianka Rijnhout

Hoogleraar Instituties, conflictoplossing en privaatrecht, Molengraaff Inst. voor Privaatrecht
Universiteit Utrecht

& Instituties voor conflictoplossingen

- uur | 11. Copraloods