Congres op locatie
20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!

Programma

vrijdag 30 september 2022

-
Ontvangst
-
Opening door de dagvoorzitter
Spreker
Sophie van Hoytema, (TV-)presentatrice, zangeres en theatermaakster - Sophie van Hoijtema
-
De spiegel en de glazen bol
Spreker
ir. Geeke Feiter-van Heuvelen, Directeur - Verbond van Verzekeraars
-
De spiegel van Disney: 9 ½ dingen die jij anders zou doen

Je checkt jezelf een paar keer per dag in de spiegel. Een teken van ijdelheid…. Of van perfectionisme? Wanneer je samen met collega’s en ketenpartners klanten steeds beter wilt bedienen moet je soms anders kijken, anders denken en anders doen. Wat kun je hierbij van Disney leren?
9 ½ dingen de je anders zou doen als je door een Disney-bril in de spiegel kijkt!

Spreker
drs. Gosse Jitse Korte, Bedrijfskundige, adviseur en trainer - Skoledo
-
Koffiepauze
-
De spiegel van de rechter: kijken naar de procespraktijk

Wat ziet de rechter waarvan we als letselschadebranche kunnen leren? Op het gebied van communicatie in processtukken, omgangsnormen en deelgeschillen. Immers, het kost niks meer als je oog hebt voor de situatie van de ander. Liggen er kansen om procedures te voorkomen? Wat ziet de rechter gebeuren in langlopende letselschadezaken? Leidt de toonzetting van processtukken tot (voor)oordelen bij de rechter?

Spreker
mr. Diederik Wachter, Senior-rechter - Rechtbank Midden-Nederland
-
De spiegel van de wetenschap: hoezo alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht kent voordelen, maar ook een aantal problemen. Moeten wij binnen het huidige systeem naar oplossingen zoeken of kunnen wij ook daarbuiten kijken? Wat weten wij over de werking van alternatieve vergoedingssystemen en hoe deze systemen kunnen voorzien in de behoefte van slachtoffers?

Spreker
prof. mr. dr. Rianka Rijnhout, Hoogleraar Instituties, conflictoplossing en privaatrecht, Molengraaff Inst. voor Privaatrecht - Universiteit Utrecht
-
Hoe kijken we naar elkaar?

Kijken we verschillend naar mannen en naar vrouwen? Wat zijn dan die verschillen en hoe werkt dat door? Wat betekent dat voor vrouwen (en mannen) in hun werk en hun rol in de samenleving? In deze inspiratiespeech worden we aan het denken gezet over onze rol in dit geheel.

Spreker
drs. Vréneli Stadelmaier, Directeur - SheConsult
-
Netwerklunch

Praat met uw netwerk bij onder het genot van een uitgebreid (warm en koud) lunchassortiment.

-
Parallelsessies - Ronde 1

Gelijktijdig vinden acht parallelsessies plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de twee sessies van uw keuze te vermelden bij uw aanmelding.

1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging

Jongeren met letsel lopen regelmatig vast in het onderwijssysteem. Het is voor hen een uitdaging om het tempo van hun klasgenoten bij te houden, ondanks cognitieve klachten de leerstof te verwerken en met de veranderde situatie om te gaan. Dit leidt tot school- en studievertraging en eventueel zelfs tot uitval. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld. In de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden aan hun scholieren en studenten. Van NAH tot motivatieproblematiek: een specifieke aanpak is noodzakelijk om hen te ondersteunen en begeleiden. In deze sessie wordt u meegenomen in de mogelijkheden; Ook gaan we dieper in op de wettelijke zorgplicht die onderwijsinstellingen hebben en hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan. Uiteraard krijgt de onderwijssituatie die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie hierbij specifieke aandacht.

Spreker
Geert Schimmel MSc, Psycholoog/letsel-onderwijsdeskundige - LetsCo
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk

In de huidige praktijk ligt bij de behandeling van een zelfstandigenschade de focus in eerste instantie op polisdekking, aansprakelijkheid en op het opvragen van medische en schade-technische onderbouwing. De behandeling van zelfstandigenschades kan in de praktijk echter mogelijk beter als partijen (de WA-verzekeraar en de belangenbehartiger) zo spoedig mogelijk na een ongeval een beeld krijgen van de ondernemer, van de financiële situatie van het bedrijf op datum ongeval en van de pijnpunten rondom de gevolgen van het ongeval.
Een aantal behandelaars van RB- en WA-verzekeraars hebben samen een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. Sprekers menen dat met de toepassing hiervan de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter wordt geborgd, benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt. Samen werken is hierbij het sleutelwoord.

Hoe nu verder?

Spreker
Henk Knijpstra MMI, Expert staf Personenschade, Change agent - Achmea Schade en Inkomen
Dick Post, Rechtshulp zwaar letsel/rekenkundige - Univé Rechtshulp
Pedro van Helden, Directeur - Athenos Adviesgroep
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk

Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheidsrecht? Dient de aansprakelijkheidsverzekeraar in letselschadezaken de gemiste zwarte inkomsten te compenseren? Diezelfde verzekeraar die aan allerlei 'compliance' wetgeving is gebonden en van wie wordt verlangd het juiste voorbeeld te geven en te doen wat maatschappelijk correct en integer is. Is het één eigenlijk wel in overeenstemming met het ander? Is het maatschappelijk aanvaardbaar dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed? Tijd om elkaar de spiegel voor te houden?!

Spreker
mr. Lisette de Haan, Advocaat/partner - V&A Advocaten
mr. Veneta Oskam, Advocaat - V&A Advocaten
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’Vol

‘Complex problem solving’, kritisch denken en creativiteit zijn in 2020 de top-3 vaardigheden die van professionals worden gevraagd. In vervolg op de Crash Course Design Thinking* van vorig jaar richten wij ons tijdens deze Fasterclass op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit onze dagelijkse praktijk. Deze keer richt jij jouw creativiteit op het vraagstuk: “Hoe kunnen letselschadedossiers sneller en slimmer worden afgehandeld?”.
Frank van Noort neemt je tijdens een interactieve sessie mee in de wereld van ‘design thinking’ en creatief denken. Je gaat zelf aan het werk en leert in vogelvlucht de basistechniek om complexe vragenstukken om te zetten naar tastbare en doelgroep-specifieke vragen én vernieuwende oplossingen.

Spreker
Frank van Noort, Trainer, spreker over Design Thinking en Marketing - OpenUp Academy
Bart Hoenen, Ondernemer - Creative Invest
5.“Delta-V (g)een panacee?”

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten

Zegt beschadiging van materiaal iets over beschadiging van de mens? De vraag naar de relevantie van Delta-V onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Wanneer moet je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek overwegen? Is het verstandig om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken of moet/kun je dat weigeren? Oud papier of hard bewijs: wat is de betekenis van het uiteindelijke rapport? Zijn we dan klaar of is het dan nog maar net begonnen..?

Spreker
mr. Henk van Katwijk, Advocaat - OAK advocaten
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk

Maar wie moet er dan op één? Juist dat ben jij. Je kan pas voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Deze sessie is een antwoord op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Hoe houd je als professional je hoofd boven water en blijf je energie krijgen van je werkzaamheden? De vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering neemt alsmaar toe. Omgaan met verandering is zowel voor organisatie als mens momenteel een uitdaging. Wat kan de letselschadebranche hierover leren van een letselschadeslachtoffer? Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet nieuw inrichten na het oplopen van een dwarslaesie en een syrinx. Niek neemt ons mee in de grote verandering die dit voor hem betekende. Hij houdt ons een spiegel voor en laat zien hoe je tegenslag om kunt zetten in positieve groei. Een persoonlijk verhaal met lessen uit zijn professionele en persoonlijke leven. Hoe maak je van verandering, tegenslag en werkdruk juist een groeimoment? Wat kun jezelf doen om het (werk)geluk weer te vinden? Laat je inspireren door het verhaal van Niek.

Spreker
Niek van den Adel, Spreker, inspirator en schrijver - Niek van den Adel
7. Geweldloze communicatie

Erger je je aan mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf? Je kunt de mens in de ander niet zien als je jezelf niet durft te zien. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Hoeveel moeite doen wij om voorbij het masker van de ander te kijken? Kunnen we dat wel, als we ons eigen masker liever niet zien? Geweld in taal houdt de vermoeiende drama-driehoek in stand die een doodlopende straat is in relaties. Met geweldloze communicatie kan je rust, openheid en gelijkwaardigheid creëren in gesprekken.

Spreker
mr. Judith Bos, Mediator/jurist - Accent Mediation Groningen
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

Welke aspecten spelen een rol bij de afweging tussen ‘procederen of schikken’ en zijn wij ons daarvan bewust? Kan je deze afweging ook rationeler benaderen? Wij onderhandelen allemaal de hele dag, maar zijn ons vaak onvoldoende bewust van de (verborgen) drijfveren die ons afhouden van een goed resultaat. Als een drijfveer je in de weg zit, is het zinvol om je eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Als we meer in de spiegel zouden kijken, kunnen we effectiever onderhandelen en beslissingen nemen. Zeker als we dit combineren met enkele simpele rekensommen. Deze sessie geeft een aanzet tot een beter geïnformeerde keuze.

Spreker
mr. Chris van Dijk, Partner, Advocaat, Mediator - Kennedy Van der Laan
-
Theepauze en wisseling parallelsessies
-
Parallelsessies - Ronde 2
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging

Jongeren met letsel lopen regelmatig vast in het onderwijssysteem. Het is voor hen een uitdaging om het tempo van hun klasgenoten bij te houden, ondanks cognitieve klachten de leerstof te verwerken en met de veranderde situatie om te gaan. Dit leidt tot school- en studievertraging en eventueel zelfs tot uitval. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld. In de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden aan hun scholieren en studenten. Van NAH tot motivatieproblematiek: een specifieke aanpak is noodzakelijk om hen te ondersteunen en begeleiden. In deze sessie wordt u meegenomen in de mogelijkheden; Ook gaan we dieper in op de wettelijke zorgplicht die onderwijsinstellingen hebben en hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan. Uiteraard krijgt de onderwijssituatie die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie hierbij specifieke aandacht.

Spreker
Geert Schimmel MSc, Psycholoog/letsel-onderwijsdeskundige - LetsCo
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk

In de huidige praktijk ligt bij de behandeling van een zelfstandigenschade de focus in eerste instantie op polisdekking, aansprakelijkheid en op het opvragen van medische en schade-technische onderbouwing. De behandeling van zelfstandigenschades kan in de praktijk echter mogelijk beter als partijen (de WA-verzekeraar en de belangenbehartiger) zo spoedig mogelijk na een ongeval een beeld krijgen van de ondernemer, van de financiële situatie van het bedrijf op datum ongeval en van de pijnpunten rondom de gevolgen van het ongeval.
Een aantal behandelaars van RB- en WA-verzekeraars hebben samen een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. Sprekers menen dat met de toepassing hiervan de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter wordt geborgd, benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt. Samen werken is hierbij het sleutelwoord.

Hoe nu verder?

Spreker
Henk Knijpstra MMI, Expert staf Personenschade, Change agent - Achmea Schade en Inkomen
Dick Post, Rechtshulp zwaar letsel/rekenkundige - Univé Rechtshulp
Pedro van Helden, Directeur - Athenos Adviesgroep
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk

Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheidsrecht? Dient de aansprakelijkheidsverzekeraar in letselschadezaken de gemiste zwarte inkomsten te compenseren? Diezelfde verzekeraar die aan allerlei 'compliance' wetgeving is gebonden en van wie wordt verlangd het juiste voorbeeld te geven en te doen wat maatschappelijk correct en integer is. Is het één eigenlijk wel in overeenstemming met het ander? Is het maatschappelijk aanvaardbaar dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed? Tijd om elkaar de spiegel voor te houden?!

Spreker
mr. Lisette de Haan, Advocaat/partner - V&A Advocaten
mr. Veneta Oskam, Advocaat - V&A Advocaten
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’Vol

‘Complex problem solving’, kritisch denken en creativiteit zijn in 2020 de top-3 vaardigheden die van professionals worden gevraagd. In vervolg op de Crash Course Design Thinking* van vorig jaar richten wij ons tijdens deze Fasterclass op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit onze dagelijkse praktijk. Deze keer richt jij jouw creativiteit op het vraagstuk: “Hoe kunnen letselschadedossiers sneller en slimmer worden afgehandeld?”.
Frank van Noort neemt je tijdens een interactieve sessie mee in de wereld van ‘design thinking’ en creatief denken. Je gaat zelf aan het werk en leert in vogelvlucht de basistechniek om complexe vragenstukken om te zetten naar tastbare en doelgroep-specifieke vragen én vernieuwende oplossingen.

Spreker
Frank van Noort, Trainer, spreker over Design Thinking en Marketing - OpenUp Academy
Bart Hoenen, Ondernemer - Creative Invest
5.“Delta-V (g)een panacee?”

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten

Zegt beschadiging van materiaal iets over beschadiging van de mens? De vraag naar de relevantie van Delta-V onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Wanneer moet je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek overwegen? Is het verstandig om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken of moet/kun je dat weigeren? Oud papier of hard bewijs: wat is de betekenis van het uiteindelijke rapport? Zijn we dan klaar of is het dan nog maar net begonnen..?

Spreker
mr. Henk van Katwijk, Advocaat - OAK advocaten
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk

Maar wie moet er dan op één? Juist dat ben jij. Je kan pas voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Deze sessie is een antwoord op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Hoe houd je als professional je hoofd boven water en blijf je energie krijgen van je werkzaamheden? De vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering neemt alsmaar toe. Omgaan met verandering is zowel voor organisatie als mens momenteel een uitdaging. Wat kan de letselschadebranche hierover leren van een letselschadeslachtoffer? Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet nieuw inrichten na het oplopen van een dwarslaesie en een syrinx. Niek neemt ons mee in de grote verandering die dit voor hem betekende. Hij houdt ons een spiegel voor en laat zien hoe je tegenslag om kunt zetten in positieve groei. Een persoonlijk verhaal met lessen uit zijn professionele en persoonlijke leven. Hoe maak je van verandering, tegenslag en werkdruk juist een groeimoment? Wat kun jezelf doen om het (werk)geluk weer te vinden? Laat je inspireren door het verhaal van Niek.

Spreker
Niek van den Adel, Spreker, inspirator en schrijver - Niek van den Adel
7. Geweldloze communicatie

Erger je je aan mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf? Je kunt de mens in de ander niet zien als je jezelf niet durft te zien. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Hoeveel moeite doen wij om voorbij het masker van de ander te kijken? Kunnen we dat wel, als we ons eigen masker liever niet zien? Geweld in taal houdt de vermoeiende drama-driehoek in stand die een doodlopende straat is in relaties. Met geweldloze communicatie kan je rust, openheid en gelijkwaardigheid creëren in gesprekken.

Spreker
mr. Judith Bos, Mediator/jurist - Accent Mediation Groningen
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

Welke aspecten spelen een rol bij de afweging tussen ‘procederen of schikken’ en zijn wij ons daarvan bewust? Kan je deze afweging ook rationeler benaderen? Wij onderhandelen allemaal de hele dag, maar zijn ons vaak onvoldoende bewust van de (verborgen) drijfveren die ons afhouden van een goed resultaat. Als een drijfveer je in de weg zit, is het zinvol om je eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Als we meer in de spiegel zouden kijken, kunnen we effectiever onderhandelen en beslissingen nemen. Zeker als we dit combineren met enkele simpele rekensommen. Deze sessie geeft een aanzet tot een beter geïnformeerde keuze.

Spreker
mr. Chris van Dijk, Partner, Advocaat, Mediator - Kennedy Van der Laan
-
Terug naar de plenaire zaal
-
Slotspeech “Briljante mislukkingen”

"Van fouten maken kun je leren”. Een uitspraak waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn en toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig. Meer dan ooit richten we ons op succes en wissen we alle sporen van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Onze angst voor mislukking werkt bovendien belemmerend voor creatieve ideeën en innovatie. Paul Iske laat zien hoe je vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan met onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de toekomst krachtig tegemoet gaat.

Spreker
prof. dr. Paul Iske, Chief Failure Officer - Instituut voor Briljante Mislukkingen
-
Afsluiting door de dagvoorzitter
-
Netwerkborrel